Velkommen til

GF Stendyssen

"Årshjul" for GF Stendyssens bestyrelsesarbejde

Måned

Opgaver

Januar

Februar

Regnskabet afsluttes

Marts

Bestyrelsesmøde herunder forberedelse af generalforsamling og regnskab

Regnskab sendes til revisorer

April

Vedligehold af vejen

Revidering af regnskab

Udarbejdelse af budget for året

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling sammen med regnskab og budget

Sidste week-end i april. Opsætning af molen

Maj

Generalforsamling ultimo maj / primo juni

Juni

Udsendelse af referat fra generalforsamling inkl. Kontingentopkrævning

Juli

August

September

Bestyrelsesmøde

Oktober

uge 41 weekend: nedtagning af molen.

Vedligehold af vejen

November

December

GF-Stendyssen, Kyndeløse Nordmark, 4070 Kirke Hyllinge  E-mail: bo.fredsoe@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk