Velkommen til

GF Stendyssen

Tanktømning bestilles hos Lejre Kommune - Forsyningen 

tlf. 70 20 20 66

Lejre Kommune har en obligatorisk tømningsordning for alle ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Formålet med at have en tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året og samletanke tømmes to gange om året.

Dette er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til
• at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet.
• at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet.
• at slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet.

Tømningen udføres af Lejre Kommune - Forsyningen: 70 20 20 66.

Bundfældningstanke tømmes én gang årligt ifølge kørselslister, se tømningsoversigt på Lejre Kommunes hjemmeside.
Ekstra tømninger af bundfældningstanke sker efter henvendelse til Lejre Kommune - Forsyningen. Ekstra tømninger defineres som tømninger, der bestilles uden for de fastlagte ruter i ovennævnte tømningsoversigt. Disse tømninger er efter regning og bliver faktureret over Lejre Spildevand A/S.

Samletanke tømmes to gange årligt efter henvendelse til Lejre Kommune - Forsyningen.
Ekstra tømninger af samletanke er efter regning og bliver faktureret over Lejre Spildevand A/S.

 

Lejre Forsyning Tømningsordning (spildevand):
- bundfældningstanke inkl. moms 1.135,00
- bundfældningstanke (sommerhuse) inkl. moms 1.135,00
- samletanke inkl. moms 1.884,00
- samletanke (sommerhuse) inkl. moms 1.884,00
- ekstra tømning Efter regning
- slambehandling fra samletank kr/m3 inkl. moms 142,00
- slambehandling fra bundfældningstank kr/m3 inkl. moms 330,00
- slambehandling fra slam fra fedtudskiller kr/m3 inkl. moms 1.456,00
- slambehandling fra filterslam fra vandværker kr/m3 inkl. moms 415,00

 

GF-Stendyssen, Kyndeløse Nordmark, 4070 Kirke Hyllinge  E-mail: bo.fredsoe@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk