Velkommen til

GF Stendyssen


Aktuelt fra bestyrelsen 

opdateret den 21.8.18

Skiltning

Der er opsat nye skilte ved nedkørslen fra krydset ned mod stranden. Motorkøretøjer forbydes med undtagelse af beboerkørsel (inkl. gæster til beboerne, naturligvis). Vi går ud fra, at anden trafik med ærinder til matriklerne fortsat kan foregå.

Ved stranden er der på fællesarealet opsat endnu et skilt: "Hunde i snor".

 

Oprydning af gamle både, bådvogne, kajakker, kanoer mm. frem til ultimo april 2019

(Nedenstående er udsendt via medlemslisten på mail og omdelt til alle matrikler)

 

Kære beboer på Stendyssen.

Sammen med aktive folk i det såkaldte ”bådelaug” har bestyrelsen besluttet, at det er tid til at få ryddet op i både, bådvogne, kanoer og kajakker ved vores strand.

Årsagen er den enkle, at der ligger både, bådvogne, kanoer og kajakker, der er i meget dårlig stand og øjensynlig ikke har været i brug i adskillige år. Det kan der være mange årsager til, bl.a. at beboere er fraflyttet, men har efterladt båden.

Grundejerforeningen vil derfor sørge for at få fjernet både, der ikke længere er i brug eller ikke har nogen ejermand.

 

DERFOR:

Har du en båd (sejlbåd, motorbåd, robåd, kano, kajak mv.) liggende nede på stranden, skal vi bede dig om at markere båden med din adresse på Stendyssen.

Skriv: Stendyssen nr. XX og fastgør adressen til båden!

(Et holdbart mærke, skilt eller lignende, så det er let at identificere, hvem der ejer båden.)

Gør dette inden udgangen af april måned 2019.

Både, bådvogne, kajakker og kanoer uden mærke/identificering vil herefter blive fjernet.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede:

Med venlig hilsen

 

Bo Fredsøe

Formand

Mobil: 20 20 40 44

 

Vejen 2018

 

Midt i sommeren fik vejen vedligeholdt belægningen, ligesom der er gjort lidt mere for at afvande vejen nede ved søen i svinget. Bestyrelsen påtænker at få lagt yderligere vejfyld hernede samt drøfte støvreducerende bindemiddel, der kan påføres vejen.

Medlemsliste - skriv dig ind på listen og få besked direkte på mail om generalforsamling og andre begivenheder!

Vi har gennem vores hjemmeside:

www.gf-stendyssen.dk

mulighed for at sende en mail med informationer til jer – herunder ikke mindst indkaldelse til generalforsamling.

Det kræver, at du logger ind på hjemmesiden –

  • vælger MEDLEMSLISTE

  • vælger gruppe: GRUNDEJER

  • udfylder formularen med navn, adresse, tlf. nr.

  • vælger brugernavn

  • vælger password

  • indskriver EMAIL-ADRESSE!!!!

  • - klik på opret

Medlemslisten er tilgængelig for de medlemmer, der via deres brugernavn og password logger sig ind. Det betyder, at medlemmerne kan kontakte hinanden, hvis der skulle være et behov herfor. Man kan naturligvis rette i sine oplysninger, hvis man ønsker dette.

Det er bestyrelsen håb, at alle medlemmer på et tidspunkt inden længe er at finde på listen. Hermed vil alle kunne orienteres om fælles anliggender – og indkaldelse til generalforsamlingen vil let finde vej til alle, der står på listen!

Husk også, at det er muligt gratis at tilmelde sig NABOHJÆLP – via nabohjælp.dk – flere beboere har allerede tilmeldt sig ordningen.

Alle ønskes en god sommer.

 

På bestyrelsens vegne

Bo Fredsøe

formand

 

 

 

GF-Stendyssen, Kyndeløse Nordmark, 4070 Kirke Hyllinge  E-mail: bo.fredsoe@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk