Velkommen til

GF Stendyssen


Aktuelt fra bestyrelsen 

opdateret den 4.8.2019

Hæk ud mod vejen

Mange hække ud mod vejen trænger kraftigt til beskæring, så der er en rimelig græsrabat på mere end 1,5 meter fra grusvejen til matriklen. Højden på hæk mod vejen må højst være 1,80 m. høj. Det samme gælder mellem martriklerne, med mindre man er blevet enig om anden højde med sin nabo. 

Både på stranden

En hel del både er nu ryddet af vejen på vores bådplads på stranden. Imidlertid er der forsat nogle kajakker og nogle kanoer - øjensynlig af ældre dato. Det ser i hvert fald ud til, at de ikke har været i brug i flere år! Kender du noget til disse fartøjer, må du meget gerne markere dem med dit nr. på Stendyssen, da de ellers vil blive fjernet ved lejlighed.

Alle fartøjer på bådpladsen skal mærkes med "Stendyssen nr. XX"

Hjertestarter

Foreningen har nu fået sin egen hjertestarter. Læs mere under "INFO" om denne.

Hjertestarteren er placeret på Stendyssen 38 i carporten på en af stolperne.

Rie Jepsen, Stendyssen nr. 36, har tilbudt at være "første-hjælper" i det tilfælde, at nogen skulle have behov for hjælp ifm. med brug af hjertestarteren.

Hjertestarteren er tilmeldt hjertestarter-app og Facebook-gruppen "Nordmarken".

 

Generalforsamling 2019

- er nu afviklet - referat kan læses på hjemmesiden under "INFO".

 

 

 

Væltet træ ind på nabogrund - forsikringsspørgsmål

Bestyrelsen er orienteret om et sag, hvor et træ er væltet ind fra naboens grund. Vi har undersøgt forsikringsspørgsmålet: Som udgangspunkt er det DEN SKADESLIDTES forsikring, der skal dække omkostningerne til genoprettelse af skadet grund eller skadede bygninger. Kun i særlige tilfælde, hvor der er tale om uagtsomhed eller tilsidesættelse af almindeligt ansvar kan den skadeslidtes forsikringsselskab udøve regres over skadesvolderen.

Orientering om fibernet

Foreningen var repræsenteret med 4 personer, da Lejre Kommune holdt orienteringsmøde om mobil- bredbåndsdækning den 29. januar 2019

Kort konkluderet kan vi nu meddele:

Man kan på kommunens hjemmeside se mere om dækningsgraden i vort område, se: lejre.dk - vælg KORT - vælg FOLDER - vælg BREDBÅND

Vi får angiveligt flere mobilmaster i vort område og dermed bedre dækning

TDC, der står for nedgravningen af en stor del af fibernettet, har IKKE Lejre Kommune som første prioritet mht. udrulning af fiber, men interesserede kan opskirve sig på: TDCGroup.com/fiber

Et enkelt råd, som muligvis kan løse opgaven, og som nogle beboere har god erfaring med for at få bedre Internet: En mobilrouter med SIM-kort tilsluttet en udendørs antenne.

- - - - -

Stormen Knud i september måned 2018. Molens belægning holdt til det ret voldsomme stormvejr.!

Hjertestarter

Bestyrelsen har fået svar fra Tryg-Fonden. Svaret var igen negativt, så bestyrelsen er indstillet på, at vi selv finansierer et køb og opsætning af hjertestarter.

Nye skilte

Nye skilte er opsat ved nedkørslen fra krydset mod stranden, så vi forsøger at begrænse trafikken på vejen, på fællesarealet og på stranden. Samtidig er der opsat nyt skilt på fællesarealet, der beder om, at man fører hunde i snor.

Både på stranden

Har du båd mm. på stranden, skal vi bede dig markere båden med din adresse på Stendyssen. Til næste år vil bådelauget og bestyrelsen foranledige en oprydning i bådene og bortskaffe de både, bådevogne mm., som angiveligt ikke længere har en ejermand med bopæl på Stendyssen. Mail via medlemslisten om dette er sendt til alle, der har tilmeldt sig listen (se nedenfor, hvordan det gøres), ligesom der er uddelt information til hver parcel. Fristen for markering af sin båd er ultimo april 2018.

Til grundejerne i GF Stendyssen.

Vi har nu gennem vores hjemmeside:

www.gf-stendyssen.dk

mulighed for at sende en mail med informationer til jer – herunder ikke mindst indkaldelse til generalforsamling.

Det kræver, at du logger ind på hjemmesiden –

  • vælger MEDLEMSLISTE
  • vælger gruppe: GRUNDEJER
  • udfylder formularen med navn, adresse, tlf. nr.
  • vælger brugernavn
  • vælger password
  • indskriver EMAIL-ADRESSE!!!!
  • -  klik på opret

Medlemslisten er tilgængelig for de medlemmer, der via deres brugernavn og password logger sig ind. Det betyder, at medlemmerne kan kontakte hinanden, hvis der skulle være et behov herfor. Man kan naturligvis rette i sine oplysninger, hvis man ønsker dette.

Det er bestyrelsen håb, at alle medlemmer på et tidspunkt inden længe er at finde på listen. Hermed vil alle kunne orienteres om fælles anliggender – og indkaldelse til generalforsamlingen vil let finde vej til alle, der står på listen!

Husk også, at det er muligt gratis at tilmelde sig NABOHJÆLP – via nabohjælp.dk – flere beboere har allerede tilmeldt sig ordningen

 

 

GF-Stendyssen, Kyndeløse Nordmark, 4070 Kirke Hyllinge  E-mail: bo.fredsoe@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk