Velkommen til

GF Stendyssen


Aktuelt fra bestyrelsen 

opdateret den 26.3.18

Generalforsamling 2018

Søndag den 27. maj kl. 11.00 afholdes året generalforsamling i Den gamle Stald, Kjøbmagergade 15, Kyndeløse

REGNSKAB 2017 OG BUDGET 2018 KAN SES HER PÅ HJEMMESIDEN

(VÆLG: INFO - DERNÆST: REGNSKAB)

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

Grundejerforeningen Stendyssen

 

Søndag den 27. maj 2018 kl. 11.00

hos

Birthe Jørgensen og Preben Klarskov

Kjøbmagergade 15

Kyndeløse

4070 Kr. Hyllinge

(første gård til højre ved indkørsel i Kyndeløse)

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Beretning

 

 1. Regnskab 2017 og budget 2018

 

 1. Indkomne forslag: Valg af repræsentant til udvalg angående fibernet i vort område

 

Lejre Kommune vil gerne koordinere og medvirke til etablering af et udvalg, der skal undersøge, om der i vores og omkringliggende grundejerforeninger er ønske om at etablere fibernetforbindelse til de matrikler, der måtte ønske dette. Udvalget skal forhandle fibernetforbindelsen direkte med udbyder.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår – bestyrelsen foreslår uændret 500,- kr.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Bo Fredsøe, Stendyssen 11

Birthe Porsborg, Stendyssen 32

(Chris Grew, Stendyssen 6, stiller sig til rådighed)

 

      7.   Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

 

Revisor: Lilly Andersen, Stendyssen 51

Revisor: Lene Seitzberg, Stendyssen 44

Revisorsuppleant: vacant

(Chris Grew, Stendyssen 6, stiller sig til rådighed)

         

8.   Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Regnskab 2017 og budget 2018 kan læses her på hjemmsiden under INFO/regnskab.

 

Med venlig hilsen

 

Bo Fredsøe

Formand

Stendyssen 11

4070 Kr. Hyllinge

Dagsorden følger og indkaldelse vil blive udsendt via vort medlemsregister - sørg for at tilmelde dig dette, hvis du ikke allerede er tilmeldt - se nedenfor, hvorledes du gør.

Vejen

Efter et ekstremt år, hvad angår nedbør (733,9 mm. i Lejre Kommune i 2017), har vores vej lidt kolossalt. Der er ikke blot mange huller - de er også dybe! Trods faskiner må vi desværre opleve, at den våde, og derfor meget bløde vej, nu trænger til vedligehold.

Bestyrelsen har opmærksomhed på problemet og har drøftet sagen med vores vejentreprenør, der vil udbedre vejen, når vejrforholdende tillader det - dvs. når vejen bliver mere tør!

Det samme gælder opgaven med at få gravet nyt rør under vejen mellem de to søer, få fræset vejen omkring svinget ved søerne og lagt dug og jord over faskinerne i siden af vejen. Bestyrelsen håber, at opgaven kan løses i foråret.

Rotteangreb - vær opmærksom!!

Vort medlem i nr. 9 har desværre måttet opleve, at der var adskillige rotter på matriklen - hele 11 stk.!!

Da rotter har det med at sprede sig er hermed en opfordring til at være opmærksom på problemet - og evt. rette henvendelse til Lejre Kommune og skadedyrsbekæmpelsen!

Se dette link: http://www.lejre.dk/borger/bolig-og-byggeri/min-ejendom/anmeld-rotter/

Molens dæk blev bragt i vinterhi lørdag den 7. oktober kl. 11.00

Flere hjælpsomme personer gav en hånd med, mens regn og blæst prægede arbejdet med at få molens dæk op på land og i "vinterhi".

Tak til alle, der hjalp - og til Lilly Andersen, der gav husly til molefolket, så vi kunne nyde en øl eller et glas vin efterfølgende i tørvejr.

Se billeder under "Galleri" - før musen over billedet for at få tekst!

Medlemsliste - skriv dig ind på listen og få besked direkte på mail om generalforsamling og andre begivenheder!

Vi har gennem vores hjemmeside:

www.gf-stendyssen.dk

mulighed for at sende en mail med informationer til jer – herunder ikke mindst indkaldelse til generalforsamling.

Det kræver, at du logger ind på hjemmesiden –

 • vælger MEDLEMSLISTE

 • vælger gruppe: GRUNDEJER

 • udfylder formularen med navn, adresse, tlf. nr.

 • vælger brugernavn

 • vælger password

 • indskriver EMAIL-ADRESSE!!!!

 • - klik på opret

Medlemslisten er tilgængelig for de medlemmer, der via deres brugernavn og password logger sig ind. Det betyder, at medlemmerne kan kontakte hinanden, hvis der skulle være et behov herfor. Man kan naturligvis rette i sine oplysninger, hvis man ønsker dette.

Det er bestyrelsen håb, at alle medlemmer på et tidspunkt inden længe er at finde på listen. Hermed vil alle kunne orienteres om fælles anliggender – og indkaldelse til generalforsamlingen vil let finde vej til alle, der står på listen!

Husk også, at det er muligt gratis at tilmelde sig NABOHJÆLP – via nabohjælp.dk – flere beboere har allerede tilmeldt sig ordningen.

Alle ønskes en god sommer.

 

På bestyrelsens vegne

Bo Fredsøe

formand

 

 

 

GF-Stendyssen, Kyndeløse Nordmark, 4070 Kirke Hyllinge  E-mail: bo.fredsoe@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk