Velkommen til

GF Stendyssen

Årligt kontingent: 500,- kr. Indbetales inden den 1. august på bankkonto nr: 1551 4134923

Husk at angive dit nr. på Stendyssen

Kassereren bruger megen tid på at identificere indbetaleren, når der ikke er angivet adressen på Stendyssen!!! Så husk at skrive dit nr.!!!!

 

 

 

GF-Stendyssen, Kyndeløse Nordmark, 4070 Kirke Hyllinge  E-mail: bo.fredsoe@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk